شرکت پترو آپادانا : تولید کننده افزودنیهای بتن و مواد شیمیایی ساختمان،و فوم  شیمیایی بتن،و فوم حفاری

تلفن تماس : 07132605115

ژل میکروسیلیس GP600 دربتن های که نیاز به روانی بالا و افزایش مقاومت های فشاری، کششی و کاهش نفوذپذیری بتن مدنظر است توصیه می شود.

خواص و اثرات:

  • آب بند کردن بتن و افزایش دوام آن
  • افزایش مقاومت بتن در برابر یون کلر سولفات
  • افزایش تراکم بتن و بهبود پمپ پذیری آن
  • جابه جایی ، نگهداری و مصرف بسیار راحت و آسان
  • افزایش مقاومت سایشی بتن

موارد کاربرد:

  • مقاطع نازک بتنی
  • بتن ریزی جهت انواع سازه های آب بند ( مخازن آب، فاظلاب، سد، استخر، دیوار، حائل و ...)
  • بتن های ر مقاومت و توانمند
  • سازه های پر مقاومت و توانمند
  •